Öğrencilerimizin küreselleşen dünyanın getirdiği iletişim ve bilişim devrimine uyum sağlamaları, dijital okuryazarlık becerisi kazanmaları amacıyla okulumuzda dört yıldır tabletle eğitim verilmektedir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da tüm sınıflarımızda tabletle